Riferimento Imm: V002238_CASAITALIA101
Codice: 37921062